RO | RU

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

I. Generalități

Site-ul www.origin.md (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei ”Danlistil” S.R.L, cu sediul în Mun.Chișinău, str. A. Puskin 22, bir. 324. Prin utilizarea site-ului www.origin.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresa web.

”Danlistil” S.R.L este conștientă de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt şi vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să utilizaţi cu încredere adresa [email protected] pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

II. 3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată – la primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata. Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă crip-tată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

o Numărul cardului (16 cifre)

o Data expirării (luna și anul)

o Codul CVC sau CVV (3 cifre)

o Numele și prenumele de pe cardul de plată

Toate achitările se procesează in moneda naționala - MDL (lei moldovenești). În cazul În care valuta opera-țiu-nii diferă de valuta achitării, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, al băncii emitente.

 

- Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

III. Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

IV. Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, ”Danlistil” S.R.L nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.

V. Cookies

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.

VI. Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

În plus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi ”Danlistil” S.R.L. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.origin.md, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi ”Danlistil” S.R.L.

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul ”Danlistil” S.R.L cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai buna experiența posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

“Danlistil” S.R.L cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

“Danlistil” S.R.L respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

“Danlistil” S.R.L prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de ”Danlistil” S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu buna știința, de buna voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea “Danlistil” S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online, participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website “Danlistil” S.R.L, etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri ”Danlistil” S.R.L de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale “Danlistil” S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

“Danlistil” S.R.L nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează “Danlistil” S.R.L?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile “Danlistil” S.R.L, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a “Danlistil” S.R.L, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, “Danlistil” S.R.L va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, IDNP

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către ”Danlistil” S.R.L, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai “Danlistil” S.R.L (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, “Danlistil” S.R.L va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor ”Danlistil” S.R.L. Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de “Danlistil” S.R.L, vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor “Danlistil” S.R.L prin intermediul website-urilor deținute de “Danlistil” S.R.L, dumneavoastră sunteți informat/a si/sau va exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al “Danlistil” S.R.L, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând sa producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând si fără sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de ”Danlistil” S.R.L

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

Derularea activității comerciale/contractuale a “Danlistil” S.R.L;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor

Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;

Activități de audit și control/supraveghere;

Arhivare, scopuri statistice;

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

“Danlistil” S.R.L va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisă mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai “Danlistil” S.R.L (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale si locale, instanțele judecătorești, politie, (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către “Danlistil” S.R.L si nu vor fi furnizate către alți terți in afara celor menționați in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de “Danlistil” S.R.L cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile “Danlistil” S.R.L, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener “Danlistil” S.R.L, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite in scop promoțional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai “Danlistil S.R.L, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

In cazul in care “Danlistil” S.R.L intenționează sa utilizeze datele dumneavoastră in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veți fi informați in prealabil. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatei, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter persoanal sa înceteze a mai fi prelucrate de ”Danlistil” S.R.L, ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori sa nu mai primiți materiale informative din partea ”Danlistil” S.R.L, va puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare”

In relația cu “Danlistil” S.R.L, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, “Danlistil” S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pana in momentul in care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care “Danlistil S.R.L prelucrează datele in baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către “Danlistil” S.R.L pe durata de timp prevăzută în procedurile interne “Danlistil” S.R.L si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. In timp ce “Danlistil” S.R.L depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile “Danlistil” S.R.L. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condițiile transferurilor de date personale in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifica națională si UE privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul in orice moment în forma scrisă, adresată “Danlistil” S.R.L., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către “Danlistil” S.R.L să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor in care “Danlistil” S.R.L demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata, “Danlistil” S.R.L este îndreptățita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către “Danlistil” S.R.L constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de “Danlistil” S.R.L si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul ”Danlistil” S.R.L cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresa de corespondenta: “Danlistil” S.R.L mun. Chișinău,str. A. Puskin 22, bir. 324..

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor “Danlistil” S.R.L prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor “Danlistil” S.R.L sau utilizarea serviciilor ”Danlistil” S.R.L prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Dreptul de autor

Compania ”Danlistil” S.R.L deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site www.origin.md. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: [email protected].

 

chat Tidio